UNICA-Estudis

Publicacions de la Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual, grup consolidat de recerca R+D de la Universitat Pompeu Fabra, especialitzat en el camp de la comunicació i la cultura audiovisuals.

El seu àmbit d'interès científic comprèn preferentment:

  • Continguts audiovisuals.
  • Els gèneres i els formats de l'audiovisual.
  • Els mitjans audiovisuals.
  • La indústria cinematogràfica.
  • Els processos de producció, de circulació i de recepció.
  • L'aplicació de les noves tecnologies a l'audiovisual.
  • Els processos socials de la comunicació audiovisual.

UNICA aplica metodologies d'estudi i d'anàlisi de caràcter pluridisciplinari i interdisciplinari, sota l'enfocament predominant de les ciències socials i humanístiques.

UNICA ofereix un conjunt variat de projectes i convenis de recerca en el camp audiovisual, i també serveis d'assessorament en el disseny i el desplegament de projectes i serveis de formació en la recerca de l'audiovisual.

UNICA forma part del Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual de la UPF.

Resultats 1 - 10 de 10

La campanya fragmentada

Paper

L’'espectre del tripartit

Paper

La producció audiovisual a Catalunya. 2005-2007

Paper

De Pujol a Maragall

CD/DVD

De Pujol a Maragall

Paper

Contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifi Giroemprèn. Despatx A.1.18 C
Pic de peguera, 11
17003 (La Creueta) Girona

Tel. +34 902 44 00 12
info@documentauniversitaria.com

Les sèries

Vols publicar amb nosaltres?

Contacta